ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Report a Lost or Stolen Card Page

แจ้งบัตรสูญหายหรือถูกขโมย

หากคุณทำบัตรหาย คุณสามารถล็อคบัตรเพื่อป้องกันการโจรกรรมในขณะที่คุณค้นหาได้ หากต้องการล็อคการ์ดของคุณ เข้าสู่ระบบ หรือใช้ แอพเครือข่ายเงิน.¹

หากบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย โปรดโทร 1-800-684-7051 (ทีทีวาย: 1-800-684-7053) ทันที เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อปิดการใช้งานบัตรของคุณและส่งบัตรใหม่ อาจมีค่าธรรมเนียม (PDF).²

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดและค่าธรรมเนียม หรือ ข้อตกลงผู้ถือบัตร (PDF).