Lumaktaw sa Pangunahing Nilalaman

Report a Lost or Stolen Card Page

Mag-ulat ng Nawala o Ninakaw na Card

Kung nawala mo ang iyong Card, maaari mo itong i-lock para maiwasan ang pagnanakaw habang hinahanap mo ito. Upang i-lock ang iyong Card, mag log in o gamitin ang Money Network App.¹

Kung nawala o nanakaw ang iyong Card, tumawag kaagad sa 1-800-684-7051 (TTY: 1-800-684-7053) . Makikipagtulungan kami sa iyo upang i-deactivate ang iyong Card at magpadala ng kapalit. Maaaring may mga bayarin (PDF).²

Para sa karagdagang impormasyon, suriin ang Mga Tuntunin at Bayarin o Kasunduan sa May-ari ng Card (PDF).