Hla mus rau Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb

Report a Lost or Stolen Card Page

Qhia ib daim npav poob lossis raug nyiag lawm

Yog tias koj poob koj Daim Npav, koj tuaj yeem kaw nws kom tiv thaiv tub sab thaum koj nrhiav nws. Txhawm rau xauv koj daim npav, nkag rau hauv los yog siv lub Nyiaj Network App.¹

Yog tias koj daim npav poob lossis raug nyiag lawm, hu rau 1-800-684-7051 (TTY: 1-800-684-7053) tam sim ntawd. Peb yuav ua hauj lwm nrog koj kom deactivate koj daim card thiab xa ib tug hloov. Cov nqi yuav raug siv (PDF).²

Yog xav paub ntxiv, tshuaj xyuas Cov nqe lus thiab Nqi los yog Daim ntawv cog lus (PDF).