Chuyển đến nội dung chính

FAQs Page

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. Để biết thêm thông tin hoặc thông tin cụ thể về Thẻ của bạn, hãy tham khảo các tài liệu mà Bộ Phát triển Việc làm California đã gửi cho bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình bên dưới, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng tại 1-800-684-7051.