رفتن به محتوای اصلی

FAQs Page

سوالات متداول

در اینجا پاسخ به سوالات متداول است. برای اطلاعات بیشتر یا خاص در مورد کارت خود، به مطالبی که اداره توسعه اشتغال کالیفرنیا برای شما پست کرده است مراجعه کنید. اگر پاسخی برای سوال خود در زیر پیدا نکردید، با خدمات مشتری تماس بگیرید 1-800-684-7051.